Międzywydziałowa Specjalność Animacja, studia stacjonarne I stopnia

Rok akademicki 2018/19
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Grafika

KIERUNEK: Międzywydziałowa Specjalność Animacja