Studia Podyplomowe

NABÓR NA SEMESTR LETNI 2017/18 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

 

Rok akademicki 2017/18

Studia podyplomowe


Design w przestrzeni społecznej

 

 

Jednostki organizacyjne prowadzące studia podyplomowe:
Wydział Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku
Wydział Historyczny UG

Jednostki wspierające:
Wydział Nauk Społecznych UG.