Wysokość stawek i progów

Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018 – pobierz plik