Wysokość stawek i progów

Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017 – pobierz plik (.pdf)

 

Informujemy, że progi i kwoty warunkujące przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018 zostaną opublikowane w II połowie listopada 2017 r.