Wysokość stawek stypendiów w roku akademickim 2016/2017

Wysokość stawek stypendiów oraz progi dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne na rok akademicki 2016/2017 – pobierz plik (.pdf)