Postępowania o nadanie tytułu profesora

Wydział Grafiki

Wydział Malarstwa

Wydział Rzeźby i Intermediów