Postępowanie habilitacyjne

Wydział Grafiki

Wydział Architektury i Wzornictwa

Wydział Rzeźby i Intermediów

Wydział Malarstwa