Dziekani Wydziałów i Dyrektor MINoS

Dziekani Wydziału Architektury i Wzornictwa


Dziekan
dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz prof. ASP

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Maciej Świtała, prof. ASP
   
Prodziekan
dr Paweł Gełesz

 

Dziekani Wydziału Grafiki
 

Dziekan
prof. Sławomir Witkowski

Prodziekan 
dr Łukasz Butowski

 

Dziekani Wydziału Malarstwa
 

Dziekan
dr hab. Jacek Kornacki

Prodziekan ds. studenckich
dr Aleksandra Jadczuk
   
Prodziekan ds. artystycznych i naukowych

dr Marek Wrzesiński

 

Dziekani Wydziału Rzeźby i Intermediów
 

Dziekan
prof. Katarzyna Józefowicz

Prodziekan 
dr hab. Tomasz Sobisz
   
Prodziekan
dr Jarosław Czarnecki

 

Władze Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Sztuce
 

Dyrektor Instytutu
dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz, prof. ASP

Kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych 
dr hab. Bogna Łakomska

Kierownik Katedry Sztuk Plastycznych
dr hab. Marek Targoński