Senat

Skład Senatu ASP w Gdańsku
Kadencja 2016–2020

   
Rektor: dr hab. Krzysztof Polkowski
Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich: dr hab. Adam Kamiński
Dziekan: dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz prof. ASP
Dziekan: prof. Katarzyna Józefowicz
Dziekan: prof. Sławomir Witkowski
Dziekan: dr hab. Jacek Kornacki
Dyrektor: dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz, prof. ASP


prof. Sławomir Fijałkowski
prof. Janusz Akermann
prof. Jacek Zdybel
prof. Mariusz Białecki
dr hab. Anna Bem-Borucka, prof. ASP


dr hab. Jacek Dominiczak, prof. ASP
dr hab. Jacek Miler, prof. ASP
dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal
dr hab. Robert Florczak
dr hab. Robert Kaja, prof. ASP
dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz, prof. ASP
dr hab. Grzegorz Radecki, prof. ASP
prof. Waldemar Marszałek


dr Paweł Gełesz
dr Tomasz Zmyślony
dr Rafał Setlak
dr Łukasz Butowski
mgr Dominik Włodarek
dr Przemysław Łopaciński
dr Sylwia Jakubowska-Szycik
dr Roman Nieczyporowski
dr hab. Leszek Krutulski


Studenci:
Julia Podsiadło
Krzysztof Zachaj
Ada Bartkowska
Monika Walenciejczyk
Paulina Tusk
Natalia Zalewska
Aleksandra Lewandowska
mgr Mariola Sarbiewska


Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
mgr inż. Agnieszka Nawrot