Akty prawne i załączniki

 

Akty prawne:


Regulamin potwierdzenia efektów uczenia się Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz plik 

Zarządzenie Rektora nr 36/2015 w sprawie ustalenia listy certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających posiadanie wiedzy i umiejętności w ramach procedury potwierdzenia efektów uczenia sie – pobierz plik

Zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłaty za potwierdzenie efektów uczenia – pobierz plik


 
Załaczniki:

Wniosek o potwierdzenie (uznanie) efektów uczenia się – pobierz plik

Odwołanie od trybu przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się  – pobierz plik