Aktualności

XII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek

2017-11-15
Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek

XII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek "Mobilna biblioteka - mobilne technologie - mobilni bibliotekarze - mobilni czytelnicy"

Termin: 10-11 maja 2018 r.

Miejsce: 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
ul. Targ Węglowy 6 (wejście od ul. Tkackiej przy Wielkiej Zbrojowni) 
80-836 Gdańsk

 

PROGRAM KONFERENCJI 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Targ Węglowy 6 (wejście od ul. Tkackiej)

 

I dzień konferencji (10.05.2018)

8:30-9:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9.30-10.00 

AUDYTORIUM Powitanie gości – prof. UG, dr hab. Maja Wojciechowska (Uniwersytet Gdański), dr Mariusz Wrona (Kierownik Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku). Uroczyste otwarcie konferencji – Prorektor ASP dr hab. Adam Kamiński

SESJA I - AUDYTORIUM
Prowadzenie i moderacja: prof. dr hab. Wiesław Babik (Uniwersytet Jagielloński)

10.00-10.15

dr hab. Jan Sikora

Rola mobilności i cyfryzacji życia w kreowaniu współczesnych obiektów kultury

10.15-10.30

dr Anna Wałek

Razem, czy osobno – polskie biblioteki akademickie w strukturach międzynarodowych stowarzyszeń bibliotekarskich w kontekście rozwoju idei Otwartej Nauki

10.30-10.45

dr Grzegorz Gmiterek

Mobilne katalogi bibliotek. Porównanie i analiza aktualnie dostępnych narzędzi

10.45-11.00

dr Marcin Karwowski

Struktura współczesnej biblioteki publicznej – analiza istniejących struktur publicznych bibliotek wojewódzkich i propozycja modelu organizacyjnego

11.00-11.15

dr Agata Walczak-Niewiadomska

Technologie mobilne w bibliotece dla dzieci najmłodszych

11.15-11.30

mgr Aleksander Gniot

Czytelnia w drodze – oryginalny sposób reklamowania kolekcji bibliotecznej na przykładzie Obwoźnej Czytelni Komiksów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

11.30-11.45

mgr Magdalena Kokosińska

Book / rent a librarian – wypożycz (sobie) bibliotekarza

11.45-12.00

Wystąpienie Wydawnictwa Poznańskiego

12.00-12.30

Przerwa kawowa

SESJA II - AUDYTORIUM
Prowadzenie i moderacja: mgr inż. Lidia Szczygłowska (Dyrektor ds. Systemów Komputerowych Biblioteki Politechniki Częstochowskiej)

12.30-12.45

dr Zbigniew Gruszka

Finansowanie bibliotek publicznych i zadań związanych z książką i promocją czytelnictwa w budżetach obywatelskich miast wojewódzkich w Polsce w 2017 roku

12.45-13.00

mgr Karina Olesiak

Model biznesowy Canvas efektywną metodą planowania i realizacji przedsięwzięć naukowo-kulturalnych w bibliotece akademickiej

13.00-13.15

mgr Karina Fedynyszyn

Rola mobilnych form komunikacji na odległość w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z czytelnikami oraz promocji usług bibliotecznych

13.15-13.30

mgr Krystyna Wiatr

mgr Marta Stąporek

Bot – narzędzie wspomagające kształtowanie wizerunku biblioteki i promowanie jej oferty

13.30-13.45

mgr Michał Żytomirski

Wstęp do badań związanych z analizą śladów cyfrowych użytkowników witryn internetowych polskich bibliotek uniwersyteckich

13.45-14.00

dr Rafał Mielczarek

mgr Witold Pokrop

Propaganda czy chaos informacyjny. Opinie przedstawicieli kultury książki o wiarygodności treści publikowanych w prasie drukowanej i elektronicznej oraz na internetowych portalach

14.00-14.15

 

mgr Monika Scharmach

Serwis elektroniczny uczelni mobilnym narzędziem współczesnej biblioteki w przestrzeni wirtualnej

14.15-14.30

Wystąpienie firmy Elibron

14.30-15.00

Przerwa obiadowa

SESJA III - AUDYTORIUM
Prowadzenie i moderacja: mgr Beata Symbor (Konsultant ds. bibliotekoznawstwa i nauczania kreatywnego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku)

15.00-15.15

dr inż. Magdalena Seta

Wykorzystanie urządzeń mobilnych w dostępie czytelników do biblioteki

15.15-15.30

mgr Barbara Chmielewska

E-rozproszenie. Publikacje Open Access w Internecie wyzwaniem dla biblioteki

15.30-15.45

mgr Łukasz Boeske

Biblioteka się dzieje. Rzecz o nieuniknionych zmianach w funkcjonowaniu współczesnego bibliotekarstwa

15.45-16.00

dr Marek Piotr Urbański

Obawy i nadzieje w „uwolnieniu zawodu” bibliotekarza

16.00-16.15

mgr Monika Sobczak-Waliś

Kształtowanie postaw czytelniczych wśród więźniów na przykładzie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu

16.15-16.45

Dyskusja

Warsztaty – SALA 137

15.00-16.45

dr Marcin Karwowski

Metaprogramy – sposób na lepsze zrozumienie czytelników, pracowników i siebie

Uroczysty koncert – BIBLIOTEKA ASP

17.00-17.30

dr Mariusz Wrona

Recital organowy

Kolacja i spacer po Starym Gdańsku

18.00

Kolacja w Mieście Aniołów

19.30

Spacer po starówce z Panią Katarzyną Czaykowską-Stój – specjalistką od gdańskich zabytków i legend

 

 

II dzień konferencji (11.05.2018)

 

Warsztaty - SALA 137

8.15-10.00

dr Izabela Mrochen

Usłyszeć obraz i zobaczyć słowa. Dobre praktyki w bibliotekach cyfrowych

10.00-10.15

Otwarcie drugiego dnia konferencji

SESJA IV - AUDYTORIUM
Prowadzenie i moderacja: dr Mariusz Wrona (Kierownik Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku)

10.15-10.30

prof. UŁ, dr hab. Stanisława Kurek-Kokocińska

Mobilność w udostępnianiu dawniej i dziś

10.30-10.45

mgr inż. Lidia Szczygłowska

Ewolucja bibliotek akademickich

10.45-11.00

mgr Katarzyna Jarczewska-Walendziak

mgr Julita Niedźwiecka-Ambroziak

Bibliotekarz wielozadaniowy – analiza ofert pracy dla absolwentów studiów bibliotekoznawczych

11.00-11.15

mgr Jadwiga Witek

Mobilne ekstensje w systemie komunikacji wizualnej biblioteki akademickiej

11.15-11.30

mgr Zofia Tatarek

Jak oni to robią? Czyli współpraca zagranicznych bibliotek z podmiotami kulturalnymi, społecznymi i gospodarczymi

11.30-11.45

mgr inż. Grażyna Piotrowicz

Polska biblioteka akademicka w dobie mobilności. Studium przypadku

11.45-12.00

Wystąpienie firmy De Gruyter

12.00-12.30

Przerwa kawowa

SESJA Va - AUDYTORIUM
Prowadzenie i moderacja: dr Zbigniew Gruszka (Uniwersytet Łódzki)

12.30-12.45

dr Anna Walczak

Udostępnianie zbiorów specjalnych PAN Biblioteki Gdańskiej na zewnątrz

12.45-13.00

dr Joanna Gomoliszek

Mobilność Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w ocenie wybranej grupy użytkowników

13.00-13.15

dr Izabela Migocz

Mobilność zewnętrzna współczesnych bibliotek publicznych wymogiem cywilizacji! Już nie wystarczy tylko być i mieć drzwi otwarte…

13.15-13.30

mgr Jacek Prądziński

Z tradycyjnych do hybrydowych. O mobilności kompetencji bibliotekarzy na przykładzie Biblioteki Miejskiej w Bytowie – centrum aktywizacji cyfrowej bibliotekarzy z terenu powiatu bytowskiego

13.30-13.45

mgr Wojciech Morek

mgr inż. Katarzyna Pełka-Smętek

mgr Łukasz Tomczak

E-mobilizacja Biblioteki Politechniki Lubelskiej – badania ankietowe

13.45-14.00

mgr Marzena Błach

Udostępnianie materiałów własnych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w ramach Wypożyczeń Międzybibliotecznych

14.00-14.15

Jacek Czarnowski

Dwa lata funkcjonowania mobilnej biblioteki w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

14.15-14.45

Przerwa kawowa

SESJA Vb - BASZTA

Prowadzenie i moderacja: prof. nadzw. dr hab. Stanisława Kurek-Kokocińska (Uniwersytet Łódzki)

12.30-12.45

mgr Iwona Fryzowska-Chrobot

Usługi zdalne świadczone przez biblioteki naukowe na przykładzie Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie

12.45-13.00

mgr Mariola Nawrocka

mgr Magdalena Wiederek-McRob

Zdalne formy świadczenia usług bibliotecznych na przykładzie wybranych wojskowych bibliotek akademickich w Polsce

13.00-13.15

mgr Zofia Jakóbczak

Pierwsze wyjście z mroku... Biblioteki archiwów państwowych w przededniu rewolucji katalogowej

13.15-13.30

mgr Sławomir Sobczyk

Być albo nie być… mobilnym studentem ASP – analiza badań przeprowadzonych wśród studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

13.30-13.45

mgr Monika Cieniewska

mgr Anna Nobis-Fechner

Biblioteka w domu każdego niewidomego – 10 lat Serwisu Wypożyczeń On-line Działu Zbiorów dla Niewidomych

13.45-14.00

mgr Bernadetta Gągulska

Selekcja wydawnictw ciągłych (na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

14.00-14.15

mgr Kamila Kokot

Mobilność niemobilnego księgozbioru – przypadek Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

14.15-14.45

Przerwa kawowa

Warsztaty – SALA 137

12.30-14.15

dr Izabela Mrochen

Usłyszeć obraz i zobaczyć słowa. Dobre praktyki w bibliotekach cyfrowych

SESJA VI - AUDYTORIUM
Prowadzenie i moderacja: prof. UG, dr hab. Maja Wojciechowska (Uniwersytet Gdański)

14.45-15.00

dr Stefan Kubów

Prof. Dr hab. Antoni Knot – bibliotekarz mobilny

15.00-15.15

mgr Urszula Szybowska

Wartość dodana akademickiej biblioteki mobilnej w kontekście programu Erasmus Plus na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej

15.15-15.30

mgr Alicja Toboła

Czy TO się uda?

15.30-15.45

Dyskusja i zakończenie konferencji

Warsztaty – SALA 137

15.45-16.30

dr Izabela Mrochen

Usłyszeć obraz i zobaczyć słowa. Dobre praktyki w bibliotekach cyfrowych

 

 

Organizatorzy:
Uniwersytet Gdański, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku - Biblioteka, Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Kontakt:
baltycka.konferencja@gmail.com

Ważne terminy:
•    30.11.2017 – nadesłanie abstraktów przez autorów (maja.wojciechowska@gmail.com)
•    30.01.2018 – nadesłanie pocztą tradycyjną formularza zgłoszeniowego (prelegenci oraz uczestnicy, którzy nie planują wystąpienia)
•    15.03.2018 – wniesienie opłaty konferencyjnej
•    30.04.2018 – nadesłanie pełnych tekstów referatów przez prelegentów
•    30.04.2018 – nadesłanie prezentacji multimedialnych przez prelegentów
•    01.05.2018 – ustalenie szczegółowego programu konferencji
•    10-11.05.2018 - konferencja


Zaproszenie – pobierz
Formularz zgłoszeniowy – pobierz
Dla Autorów tekstów - pobierz


Dodatkowe informacje na stronie internetowej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

XII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek