Aktualności

73. rocznica powstania ASP
w Gdańsku

2018-12-05
rocznica powstania ASP

Rektor i Senat
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału
w Święcie Uczelni

Uroczystość odbędzie się 14 grudnia 2018
o godz. 12:00 w Auli Wielkiej Zbrojowni

Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk
(I piętro, wejście od ul. Tkackiej)

 

Program uroczystości

Wejście Senatu

Wystąpienie JM Rektora
dra hab. Krzysztofa Polkowskiego

Wręczenie Medali
Zasłużony Kulturze Gloria Artis

Wręczenie odznaczeń
Zasłużony dla Kultury Polskiej

Wręczenie
Nagród Prezydenta Miasta Gdańska
w Dziedzinie Kultury

Wręczenie dyplomów
doktora habilitowanego sztuki

Wręczenie dyplomów
doktora sztuki

Wręczenie Nagród Rektora

Zakończenie uroczystego
posiedzenia Senatu

Wyjście Senatu

 

6 grudnia obchodzić będziemy 73. rocznicę powstania naszej Uczelni, która zaistniała w 1945 roku w Sopocie jako Państwowy Instytut Sztuk Plastycznych. Inicjatorami jej powstania byli zaprzyjaźnieni ze sobą artyści: Janusz Strzałecki, Krystyna i Juliusz Studniccy, Hanna i Jacek Żuławscy, Józefa i Marian Wnukowie, którzy kierowani chęcią włączenia się do odbudowy Gdańska i współtworzenia jego życia artystycznego, przyjechali w tym czasie na Wybrzeże. Pierwszy rok akademicki inaugurowano 15 października 1945 roku. Studia rozpoczęło wtedy 22 studentów. Z końcem tego roku zmieniono nazwę uczelni na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych (przemianowaną później na Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku). Program oparto na ścisłej współpracy sztuk plastycznych: malarstwa i rzeźby ze sztukami użytkowymi: architekturą wnętrz, meblarstwem, tkactwem, ceramiką i grafiką użytkową.

Od samego początku uczelnia była aktywnym ośrodkiem twórczym. W niedługim czasie związane z uczelnią środowisko artystyczne, zwane Szkołą Sopocką, zyskało sobie znaczną popularność. Uważa się, że wyróżnikiem tego środowiska w czasach socrealizmu było, wynikające z idei koloryzmu, szczególne respektowanie wartości malarskich. Jego specyfika wynikała także ze ścisłego zaangażowania w prace nad rekonstrukcją i odbudową Głównego Miasta Gdańska. W 1954 roku siedzibę uczelni przeniesiono do Gdańska, do odbudowanej po wojennych zniszczeniach Wielkiej Zbrojowni. Częścią uczelni jest też stojąca nieopodal XV-wieczna, malownicza Baszta Słomiana. Rosnąca liczba studentów skłoniła władze uczelni do rozbudowy siedziby. W 1968 roku powstało nowe skrzydło, wzniesione wzdłuż ulicy Tkackiej, według projektu profesora uczelni Ryszarda Semki. W tamtym czasie uczyło się tu już około 150 studentów. W 1996 roku uczelnia uzyskała status Akademii Sztuk Pięknych. Równocześnie własnością Akademii stał się zabytkowy budynek Małej Zbrojowni, zlokalizowany na Starym Przedmieściu, do którego przeniesiono Wydział Rzeźby. Uruchomiono studia licencjackie: edukacji artystycznej, fotografii, architektury wnętrz, grafiki projektowej, studia podyplomowe "architektura + dialog".  W 2007 roku Wydział Malarstwa i Grafiki ulega przekształceniu – zgodnie z uchwałą Senatu z dnia 21.02.2007 utworzony zostaje Wydział Malarstwa i Wydział Grafiki. W 2007 roku Wydział Rzeźby poddany ocenie jakości kształcenia na poziomie jednolitych studiów magisterskich otrzymał ocenę wyróżniającą Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Już od 73 lat ASP w Gdańsku kształci dziesiątki twórców, będąc świadkiem i aktywnym uczestnikiem historii Trójmiasta.

73. rocznica powstania ASP
w Gdańsku