Aktualności

Wystawa Marka Rogulusa Rogulskiego

2017-02-02
Marek Rogulus Rogulski

wystawa: 4.02 – 03.05.2017

wernisaż: 4.02, godz. 14:30

miejsce: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

 

kurator: Dorota Grubba-Thiede [MINoS ASP w Gdańsku]

Dorota Grubba-Thiede

MAREK ROGULUS ROGULSKI. MU(e)SEUM – dwie strzałki czasu

to wystawa wybitnego, interdyscyplinarnego, progresywnego artysty, teoretyka, kuratora problemowych wystaw, realizowanych w jego autorskich, offowych galeriach Spichrz7 i Spiż7 w Gdańsku oraz otwartych instytucjach kultury 1. Marek Rogulski jest „Zwiadowcą” czujnie sytuującym się w nieoznaczonych rejonach czasoprzestrzeni kultur 2. Anagramowym tytułem MU(e)SEUM – dwie strzałki czasu Rogulski nawiązuje do unikatowej specyfiki transparentnego pawilonu oranżerii Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, spełniającego funkcje muzeum, po którego nierozróżnialnych skrzydłach odbiorca osiowo wędruje, zarazem wytyczając transferowy „rytuał przejścia”, gdyż nowa multimedialna (a genetycznie rzeźbiarska) instalacja „uświęcona” przez autorytet ważnego ośrodka wystawienniczego na międzynarodowej mapie art-worldu, zostanie przeniesiona do inicjowanego właśnie przez Marka Rogulskiego Instytutu Cybernetyki Sztuki w Gdańsku Osowie. Rogulus dostrzega w obu budynkach analogie do (skierowanego na cztery strony świata) Światowida. Aktywna w świecie dynamika tego projektu, rezonuje z ideami twórców ARCHIGRAM-u, natomiast silnie obecna figura samego Rogulskiego, uznanego w międzynarodowym obiegu sztuki artysty-szamana, przypomina o charyzmie Stelarca, czy wcześniej Jeana Tinguely’ego. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie instrumentalno-performatywne oprowadzenie Rogulusa, a całe wydarzenie stanowi etap jego artystyczno-badawczych działań pt. Engram i struktura dyssypatywna, w którym szczególnie wyróżnia on zamysł ekspozycji polegający na splocie funkcji powstania „rzeźby” z procesem kreowania realnego MUESSEUM w Gdańsku. Zachodzi fenomen kreowania rzeczywistości aktem uwagi obserwatora odnoszący się do stanu prawdopodobieństwa znanego z teorii fizyki kwantowej (tzw. kot Schroedingera), a paradoksalność twierdzeń znajduje swą kulminację w zestawieniu fałszywo-prawdziwej pary stwierdzeń: jestem Bogiem / jestem Kłamcą 3. We wcześniejszym autorskim projekcie Marka Rogulskiego pt. Rozwój – między genami a memami – technologia myślenia, w którym udział wzięli wybitni twórcy, m.in. Ben Patterson (współzałożyciel legendarnej grupy FLUXUS, autor intermedialnych wystąpień), Boris Nieslony (performer i m.in. teoretyk), Hilla Steinert, Antoni Karwowski, Park Kyeong Hwa, Marek Zygmunt, Honorata Martin i inni twórcy katalizujący osmozę nieobojętnego obszaru postnowoczesności, artysta postulował tworzenie map rozwoju świadomości, map wzrastania do…., przechodzenia z poziomu egocentrycznego na etnocentryczny i światocentryczny” 4. Marek Rogulski konstatuje, iż aby sztuka mogła przecierać jakiekolwiek nowe szlaki w myśleniu i postrzeganiu, wymaga autonomizacji z okowów porządku społecznego, w imię rozwoju zaawansowanych form świadomości, czemu czas globalnego kryzysu może sprzyjać.

MU(e)SEUM – dwie strzałki czasu to fascynujące w warstwach teoretycznych i strukturalno-przestrzennych, fizyczne i duchowe wzajemne polaryzacje między instytucją profesjonalną jaką jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, a „wyjętym z porządku społecznego” Instytutem Cybernetyki Sztuki w Gdańsku Osowie, dynamizujące obie strony, co można interpretować jako „ożywienie” czy „zasilenie”.

dr Dorota Grubba-Thiede

(ASP w Gdańsku) 2017

 

 

 

1. Marek Rogulus Rogulski – supresja i apostroph’y: Gdańska Galeria Miejska 2016 [online] http://www.ggm.gda.pl/pl,0,0,1523,Marek_Rogulus_Rogulski_Supresja_i_Apostroph_y,0,0,index.php; Krzysztof Jurecki, Marek Rogulski ROGULUS [online] http://culture.pl/pl/tworca/marek-rogulski-rogulus [dostęp: 12. stycznia 2017].

 

2. Zwiadowca – projekt „Poza Postmodernizm. Re: re: rekonstrukcja”, publikacja i wystawa zbiorowa problemowa, kurator Marek Rogulski, uczestnicy: Andrzej Dudek Dürer, Michał Brzeziński, Carmen Feliu, Agata Michowska, Leszek Golec +Tatiana Czekalska, Marek Rogulski, Paweł Anaszkiewicz, Marek Zygmunt, Andrzej Miastkowski i Wspólnota Leeeżeć, red. M. Rogulski, Karolina Koriat, CSW Łaźnia w Gdańsku, Fundacja TNS 2009

 

3. Marek Rogulski w charakterystyce MU(e)SEUM – dwie strzałki czasu  pisze: Stany „bycia” i „niebycia” są wyzwaniem intelektualnym związanym już z badaniem zjawisk fizycznych na poziomie subatomowym – falowo-korpuskularnym. Kluczowym pojęciem wywodzącym się z tej sfery nauki jest „prawdopodobieństwo”. Podkreśla się rolę obserwatora; to akt uwagi zewnętrznego obserwatora sprawia, iż któryś z wariantów staje się możliwy.

 

4. Marek Rogulski, Wszechświat nie jest miejscem spokojnej kontemplacji postmodernizmu, w: Rozwój – między genami a memami – technologia myślenia, Galeria Spiż7, red. Anna Burkiewicz, Antoni Karwowski, Marek Rogulski, Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc, Gdańsk, 2013 s.81-92. Koncert towarzyszący otwarciu: Zdzisław Piernik, Oleg Dziewanowski, Rogulus, Tomasz Szwelnik, Irek Wojtczak.

Wystawa Marka Rogulusa Rogulskiego