Aktualności

Bezinteresowność jest skupieniem

2018-02-09
Witosław Czerwonka

 

Konferencja badawczo-naukowa poświęcona prof. Witosławowi Czerwonce (1949-2015) w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Termin: 23-24.02.2018
Miejsce: Patio ASP

    
 

Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce gdańskiej ASP – podejmuje refleksję dotyczącą twórczości i pedagogiki prof. Witosława Czerwonki (1949-2015), uznanego twórcy multimedialnego, kontrkulturowego, autora inspirujących metod nauczania kilku pokoleń adeptów sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku [wcześniejszej PWSSP].
Konferencja „Bezinteresowność jest skupieniem” odbędzie się w dniach 23-24 II 2018 i towarzyszy problemowej, zbiorowej ekspozycji „Nieistniejąca Pracownia Witosława Czerwonki” organizowanej przez Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku.

W spotkaniu wezmą udział wybitni artyści i teoretycy ze znaczących ośrodków akademickich i naukowo badawczych w Polsce (szczegółowe informacje znajdują się w programie konferencji).
Wykład Inauguracyjny wygłosi Leszek Brogowski profesor Uniwersytetu w Rennes, współtwórca niezależnego ruchu artystycznego w Gdańsku, założyciel Galerii GN, która współpracowała z Galerią AUT i OUT (1978-1981), prowadzonych przez Witosława Czerwonkę, Jerzego Ostrogórskiego, Adama Harasa. Do tych enklaw wolności - przestrzeni prezentacji sztuki tworzonej „tu i teraz” oraz prowokowania i werbalizacji szerszego namysłu nad nowymi działaniami, przyjeżdżali m.in.: Jan Berdyszak, Jerzy Busza, Zbigniew Dłubak, Izabella Gustowska, Ivan Kafka, Andrzej Kostołowski, Paweł Kwiek, Andrzej Lachowicz, Natalia LL, Jerzy Ludwiński, Antoni Mikołajczyk, Andrzej Partum, Józef Robakowski, Andrzej Różycki, Zygmunt Rytka, Jerzy Ryba, Antoni Starczewski, Jan Świdziński, Jerzy Treliński, Zbigniew Warpechowski, Ryszard Waśko, Ryszard Winiarskii i inni. Tytuł konferencji jest nawiązaniem do wspólnego rysunku Leszka Brogowskiego i Witosława Czerwonki z cyklu Rysunki z przyjaciółmi z 9 IX 1981 r. oraz tekstu autorstwa Leszka Brogowskiego z 1981.  

Niemal zaraz po dyplomie (PWSSP w Gdańsku, 1972), w ramach którego Witosław Czerwonka opracował cykl surowych obrazów, świadomie „obrazoburczych” wobec wcześniej wypracowanych w uczelni dokonań, w 1973 roku związał się z gdańską uczelnią artystyczną wypracowując innowacyjne metody pedagogiczne, polegające na wymianie doświadczeń artystyczno-teoretycznych. Inicjował wyjazdy do Łodzi: do alternatywnej galerii Strych, na wystawę Lochy Manhattanu (którą zorganizował Józef Robakowski) i do Galerii Wymiany Józefa Robakowskiego, do Galerii Wschodniej (Adama Klimczaka i Jerzego Grzegorskiego, gdzie bywali też m.in. Leszek Golec i Tatiana Czekalska, Ryszard Waśko − inicjator międzynarodowych Konstrukcji w procesie od 1981), do Muzeum Artystów i Galerii Ślad (Janusza Zagrodzkiego), na plenery – już z asystentem Wojciechem Zamiarą - w Karlinie, do Galerii Andrzeja Ciesielskiego do Koszalina, do Kassel i liczne inne aktywności, stanowiące zaczyn dla idei Pracowni Intermedialnej.

Profesor Czerwonka w sublimacyjny sposób postrzegający funkcjonowanie sztuki współczesnej, był dla Trójmiasta prekursorem sztuki intermedialnej, intertekstualnej, rozciągającej się od wartości medytacyjnych do radykalnie krytycznych – aktywnych w świecie; niekiedy te antytezy spotykają się razem w jednym działaniu, wideo-instalacji czy w environment. Wizja sztuki artysty/pedagoga, jako osmozy delikatnie, ale nieobojętnie oddziałującej na odbiorców, stała się katalizatorem wielu progresywnych poszukiwań uczniów bądź osób, które poza uczelnią (PWSSP/ASP w Gdańsku) spotkają się z jego twórczością, jak i jego osobistą, wynikającą też z wszechstronnego i aktualizowanego nieustannie oczytania: „komparatystyczno-filozoficzną” teorią sztuki. Postawa profesora była przejawem otwartości dla działań artystów młodszego pokolenia, która to w różnorodności postaw artystycznych odnosząc się do kultury współczesnej, przybiera znamiona „implozji”, w rozumieniu Jerzego Ludwińskiego wybuchów do wnętrza - pogłębiające sensy, niepoliczalne ich pomnażanie 1.
                 
Wydarzeniu „Bezinteresowność jest skupieniem” towarzyszy ekspozycja prac osób współtworzących idee konferencji, Aula ASP w Gdańsku, 23.02-05.03.2018 

Leszek Brogowski / Roman Bromboszcz / Andrzej Ciesielski / Józef Czerniawski /
Witosław Czerwonka / Andrzej Dyakowski / Krzysztof Gliszczyński / Izabella Gustowska / 
Dora Hara / Grzegorz Klaman / Sławomir Lipnicki / Andrzej Mitan / 
Hanna Nowicka-Grochal / Jerzy Ostrogórski / Andrzej Paruzel / Katarzyna Podpora / 
Józef Robakowski / Artur Tajber / Zygmunt Warpechowski / Ewa Zarzycka /

Kuratorzy konferencji: 
Prof. dr hab. ASP Dora Hara-Antoszkiewicz – Dyrektor MINoS ASP w Gdańsku
Dr Dorota Grubba-Thiede – MINoS ASP w Gdańsku 
Dr hab. Sławomir Lipnicki – Wydział Malarstwa ASP w Gdańsku

 

Lista prelegentów:

Prof. Leszek Brogowski, Wicerektor Uniwersytetu w Rennes 2 we Francji 
Prof. UAP dr hab. Izabella Gustowska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Jerzy Ostrogórski, MINoS ASP w Gdańsku   
Ewa Zarzycka, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
Andrzej Ciesielski, Fundacja Moje Archiwum w Koszalinie 
Prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński, Uniwersytet Łódzki
Kinga Jarocka, CSW Łaźnia w Gdańsku 
Jolanta Ciesielska, Instytut Historii Sztuki KUL w Lublinie
Andrzej Paruzel, Fundacja Profile w Warszawie
Prof. dr hab. Andrzej Dyakowski, MINoS ASP w Gdańsku
Prof. ASP dr hab. Dora Hara, MINoS ASP w Gdańsku  
Prof. dr hab. Grzegorz Klaman, WRiI ASP w Gdańsku
Dr Katarzyna Podpora
Prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński, WM ASP w Gdańsku
Dr Roman Nieczyporowski, MINoS ASP w Gdańsku
Dr Roman Bromboszcz, Uniwersytet Warszawski
Marek Rogulski, Fundacja TNS, Instytut Cybernetyki Sztuki w Gdańsku    
Prof. dr hab. Artur Tajber, Dziekan Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
Dr Hubert Bilewicz, Instytut Historii Sztuki UG, MINoS ASP w Gdańsku
Dr Łukasz Guzek, MINoS ASP w Gdańsku
Dr hab. Marek Targoński, WRiI ASP w Gdańsku
Dr Dorota Grubba-Thiede, MINoS ASP w Gdańsku, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata 
Dr hab. Sławomir Lipnicki, 
Dr hab. Hanna Nowicka-Grochal Prof. Akademii Sztuk w Szczecinie, 
Mikołaj Robert Jurkowski CSW Łaźnia


 

Pełen program konferencji - pobierz


1 Jerzy Ludwiński, Epoka błękitu, red. Jerzy Hanusek, Otwarta Pracownia, Kraków 2013.
Praca na stronie: Witosław Czerwonka, The Last Stage for L.B., 12x10 cm, 2015 


 

Bezinteresowność jest skupieniem