Aktualności

Biblioteka ASP w programie
XI Bałtyckiej Konferencji

2017-01-16
biblioteka, konferencja

W ramach XI Bałtyckiej Konferencji – Zarządzanie i Organizacja Bibliotek (11-12 maja 2017 r.), organizowanej przez Uniwersytet Gdański i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich pod wspólnym hasłem „Multibibliotekarstwo”, wygłoszony zostanie referat dr. Mariusza Wrony pt. Bibliotekarz – „człowiek-orkiestra”. W szukaniu recepty na lepsze jutro, o samo-zapętleniu, o egoizmie i o rozwadnianiu tego, co w rzeczy samej istotne.

Biblioteki z założenia powstawały jako instytucje kultury. Ich  misją było gromadzenie, zabezpieczenie i popularyzowanie dziedzictwa. W tradycyjnie definiowanej książnicy zasób budowano w oparciu o media analogowe. Również w oparciu o to, co sprawdzalne fizycznie, rozszerzano ofertę bibliotek próbując zaspokoić obszary pro-kulturowe, pro-edukacyjne, inne.

Naturalna kolej rzeczy – postęp techniczny, wymusił na bibliotekach włączenie się w procesy globalizacji, w tym przez sięgnięcie po nowe informatyczne technologie. Zalet bibliotek cyfrowych nie można przecenić. Ale można sobie próbować wyobrazić świat z „wyciągniętą z gniazdka wtyczką”…

Deregulacja zawodu bibliotekarza powoli zaczyna udowadniać, że podawania książek można nauczyć każdego. Zachłystywanie się tym, co zero-jedynkowe i wirtualne, pomaga uśpić naszą czujność  i oddalić wyobrażenie potencjalnej katastrofy – krachu cywilizacyjnego. Rekonstrukcja dziejów i cywilizacji możliwa będzie w oparciu o to, co doświadczalne, podobnie jak możliwe było posklejanie rozbitej, glinianej, starogreckiej wazy. Ile czasu zajmie odtworzenie dóbr zapisanych w technikach cyfrowych? A może już dziś mamy do czynienia z pokoleniem kulturalnych inwalidów, którzy nie znają papieru i dźwięku w jego postaci analogowej?

Wielowymiarowość zdroworozsądkowa w pracy bibliotekarza jest nieunikniona, oczekiwana i konieczna. Niesie ze sobą jednak ryzyko – od zapętlenia po obłęd. Jakie zagrożenia czyhają na multibibliotekarza? O swoich spostrzeżeniach może opowiedzieć tylko… bibliotekarz - „człowiek-orkiestra”. 

Biblioteka ASP w programie
XI Bałtyckiej Konferencji