Aktualności

Kartka z kalendarza

2017-07-26
kartka z kalendarza

Bohdan Borowski

(ur. 1.08.1923 w Opocznie, zm. 26.01.1989 r. w Gdańsku). Artysta, malarz, pedagog. Od 1962 r. prowadził samodzielnie pracownię ; w l. 1965-1966 był prodziekanem Wydziału Malarstwa; w l. 1971-1981 prowadził Pracownię Rysunku i Malarstwa dla studentów Wydziału Malarstwa, Rzeźby i Grafiki oraz Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Kolejno w l. 1974-1977 r. był kierownikiem Katedry Kształcenia Podstawowego na Wydziale Malarstwa i Rzeźby PWSSP w Gdańsku, w l. 1977-1981 pełnił funkcję kierownika Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego. Od 1981r. do 1983 r. prowadził Pracownię Rysunku i Malarstwa dla studentów III i IV roku Wydziału Malarstwa, Rzeźby i Grafiki. W 1983 r. przeszedł na emeryturę. 

Więcej… 

Więcej o artyście:             

[…] Serdeczny, uprzejmy, reprezentował całą swoją osobą niezwykle wysoki poziom kultury osobistej. Wspaniały dydaktyk, dla którego nauczanie studentów było nie tylko zawodem, ale przede wszystkim powinnością i myślę, że w dużej mierze sensem życia, któremu profesor do końca był szczerze oddany. Erudyta, fascynat sztuki, humanista. Dobry, skromny i życzliwy człowiek. Starał się zarazić studentów własnymi przekonaniami, swoją miłością do sztuki i piękna, wiarą w sens wielu wyznawanych przez siebie wartości.

Postawa profesora dla niektórych archaiczna, nienadążająca za współczesnymi wymogami edukacji i twórczości, wydaje mi się coraz bardziej prawdziwa i godna szacunku. Godna szacunku, bo pozbawiona imitatorstwa, wynikająca z konsekwentnej, spójnej postawy zarówno życiowej, twórczej, jak i dydaktycznej [...]”.

Prof. Maria Targońska, Sopot, 21 lipca 2017 r.

                                                     

Zdjęcia:

Praca Bohdana Borowskiego w przestrzeni ASP w Gdańsku – Bohdan Borowski z cyklu "Ślady", 1986-1987, 105 x 85 cm, fot. Bartosz Żukowski.         

Oprac. Zespół Biblioteki i Archiwum ASP w Gdańsku (az-l)

 

Zdjęcia pochodzą z Archiwum fotografii ASP w Gdańsku.