Aktualności

Kartka z kalendarza

2017-09-07
kartka z kalendarza

Marian Wnuk

(ur. 5.09.1906 r. w Przedborzu zm. 29.09.1967 r. w Warszawie), artysta rzeźbiarz, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od momentu powołania Państwowego Instytutu Sztuk Plastycznych w Sopocie objął w nim pracownię rzeźby i równolegle pracownię projektowania rzeźbiarsko-architektonicznego.
W l. 1946-1948 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora, prowadząc jednocześnie pracownię rzeźby, razem z asystującym Adamem Smolaną. W l. 1947-1948 był członkiem prezydium Wojewódzkiej Rady Sztuki i Kultury Artystycznej w Gdańsku. 14 października 1947 r. zostały mu poruczone obowiązki pełnienia funkcji dyrektora PWSSP w Sopocie do 30 września 1949 r. W tym samym roku, 1 września rozpoczął pracę na ASP w Warszawie na stanowisku profesora kontraktowego. W l. 1950-1954 i 1959–1967 pełnił funkcję Rektora ASP w Warszawie.

Więcej

Więcej o artyście:

Wytwarzane przez profesora pole zachęty i oczekiwania wymagało od studenta skupienia i wiary w siebie, zarazem podjęcia wysiłku i sprostowania tym oczekiwaniom. Wytwarzany obszar twórczego napięcia, stawał się czymś istotnie niepowtarzalnym. Wzajemne obcowanie miało swoją temperaturę, nie było obojętne, zrutynizowane, ani zdawkowe

Franciszek Duszeńko - Przywołując pamięć tamtych lat...
[w:] Anna Wrońska [red]. - Marian Wnuk 1906-1967, Warszawa 1996, s. 46.

 

 

Oprac. Zespół Biblioteki i Archiwum ASP w Gdańsku (az-l)