Aktualności

Kartka z kalendarza

2017-06-08
kartka z kalendarza

Adam Smolana

(ur. 11.06.1921 we Lwowie, zm. 5.01.1987 w Sopocie). Artysta rzeźbiarz, rysownik, pedagog, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Szczególnie upodobał sobie pracę w drewnie, ale również dał się poznać jako wybitny twórca pomników, rzeźb architektonicznych oraz rysunków w technice lawowania tuszem. Brał czynny udział przy pracach wykończeniowych podczas odbudowy Gdańska. Miłośnik Tatr, narciarz i ratownik GOPR.

Więcej… 

Nie interesuje mnie drewno mechanicznie przygotowane: deska, belka, blok sklejony. Interesuje mnie indywidualność drzewa ukształtowana przez czas i warunki. Nie podporządkowuję swych koncepcji materiałowi, poszukuję materiału, który charakterem swym odpowiada moim koncepcjom.

                                                                                                                           Adam Smolana,

   „Wystawa rzeźby i rysunku Adama Smolany”, [kat. wystawy], Sopot, BWA, 1981, s. [5].

 

 

Inni o pracy artysty:

Rzeźba drewniana Adama Smolany wywodzi się z polskiej ludowej tradycji, ale zerwała z jej nurtem snycersko-ornamentacyjnym, nawiązała natomiast do drugiego jej wątku, a mianowicie do ludowej fantazji dopatrującej się w kształtach biologicznych drzewa podobieństwa do postaci ludzkiej i zwierzęcej.

                                                                                                                           Alfred Wiśniewski,

Archiwum ASP w Gdańsku, teczka osobowa Adama Smolany, nr S80, 1967.

 

 

 

Stale pogłębiał swoją wiedzę, dużo czytając. Jednocześnie tworzył i kształcił nowe pokolenia artystów. Studenci szanowali Go i uwielbiali. Był nie tylko ich nauczycielem, lecz także przyjacielem. Powierzali Mu swoje myśli ufając, że ich nie zawiedzie. Dawał im bowiem szansę poszukiwań własnej tożsamości artystycznej, popierał ich nowatorstwo.

                                                                                                                      Eugeniusz Melech

„Profesor Adam Smolana – artysta, pedagog, społecznik”, „Rocznik Sopocki 1985-1986”, 1987, s. 72.

 

 

Więcej o twórczości Adama Smolany w katalogu wystawy - „Człowiek i materia”, Galeria „Od czasu do czasu”, 2011.

 

 

Zdjęcia z Archiwum ASP w Gdańsku.

Oprac. Zespół Biblioteki i Archiwum ASP w Gdańsku (md)