Aktualności

Konkurs na film animowany „Zrównoważeni"

2018-02-02
konkurs film animowany zrownowazeni

Mając na uwadze starania dotyczące poprawy jakości życia Polaków Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w konkursie na film animowany pt. ZRÓWNOWAŻENI – ANIMACJA CZASU.

Cel konkursu

Celem konkursu jest pozyskanie nowoczesnych narzędzi (w postaci filmów animowanych) do promowania wśród pracowników metod zmniejszenia narażenia na stres oraz zachowywania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

Tematyka prac konkursowych

  • metody zmniejszania narażenia na stres wśród pracowników
  • metody zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym

Prace konkursowe

Pracą konkursową może być film animowany na temat zmniejszenia narażenia na stres wśród pracowników i metod zachowywania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, powstały po 1 stycznia 2017 r. Zgłoszona praca konkursowa nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.

Więcej informacji o konkursie znajduje się pod adresem http://bit.ly/2nyXeVh.

Konkurs na film animowany „Zrównoważeni"