Aktualności

Obrona:
mgr inż. Bogumił Oświecimski

2017-02-05
publiczna obrona aiw

Dziekan i Rada Wydziału Architektury i Wzornictwa

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych

 

mgr inż. Bogumiła Oświecimskiego

nt. „Odręczny szkic jako wyraz i kontynuacja myśli twórczej, autorskie modyfikacje tworzenia rysunku perspektywicznego”.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 20 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w Baszcie na posiedzeniu Rady Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przy ul. Targ Węglowy 6.

 

Promotor: prof. Halina Kościukiewicz – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzenci: prof. Remigiusz Grochal – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

dr hab. Dariusz Kuźma, prof. UAP – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 

Recenzja rozprawy – pobierz plik

Recenzja rozprawy – pobierz plik

Streszczenie pracy doktorskiej – pobierz plik

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Sekcji Organizacji Kształcenia pok. 109 w Gmachu Wielkiej Zbrojowni przy ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk oraz na stronie internetowej www.asp.gda.pl.

 

                                                        

Obrona:
mgr inż. Bogumił Oświecimski