Aktualności

Międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej pt: MIARY_U_WAGI

2018-05-15
Międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej

Międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej pt: MIARY_U_WAGI – na tropach cybernetycznego podmiotu. 

Wernisaż: 19.05, godz. 19:00 - 22:00
MIEJSCE: ul. Komandorska 26, Gdańsk Osowa, INSTYTUT CYBERNETYKI SZTUKI.


19.30 - 20:00 – koncert performatywny: Jowan Czerkas i Marek Rogulski

20.00 - 21:00 – koncert współczesnej muzyki improwizowanej: Tomasz Gadecki, Michał Gos, Krzysztof Stachura + Czerkas & Rogulus.

kurator: Marek Rogulski, TNS

koordynacja: Dorota Grubba Thiede.

W dniach 20 - 21 maja wystawa czynna w godzinach: 16:00- 19:00

w dniu 20 maja o godzinie 17:00 performatywny koncert duetu: Czerkas & Rogulus.

Uczestnicy: Roman Bromboszcz i grupa Perfokarta, Marcin Dymiter, Elvin Flamingo, Izabela Florkowska, Paulina Grosz, Katarzyna Józefowicz, Mikołaj Jurkowski, Kifer Kowalczyk, Kamil Kusy, Anna Kwiatkowska, Honorata Martin, Jacek Niegoda, Mateusz Pęk, Magdalena Pela, Marek Rogulski, Arkadiusz Sylwestrowicz, Maria Szachnowska, Marta Szymielewicz, Julia Tymańska, Jan Walter, Dorota Walentynowicz, Jakub Wasilewski.

MIARY_U_WAGI - na tropach cybernetycznego podmiotu. Instytut Cybernetyki Sztuki działa w budynkach po dawnym urzędzie Miar i Wag w Gdańsku Osowie. Tytuł wystawy odnosi się zatem do historii miejsca. Niegdyś działał tu prywatny zakład elektronarzędziowy oferujący mieszkańcom okolicy miejsce pracy i zatrudnienia. Tym, co odróżniało ten zespół obiektów od innych budynków w okolicy, była więc funkcja społeczna jaką pełnił w przeszłości. Historia tego miejsca prowadzi nas zatem od funkcji związanych z pracą, poprzez techniczny aspekt urzędu Miar i Wag, aż po funkcje artystyczne. Fakt ten jest punktem wyjścia dla refleksji filozoficznej i artystycznej w kontekście historii miejsca ale i aktualnej problematyki związanej z namysłem nad programowaniem celów i funkcji instytucji sztuki. „Miary i Wagi” ewoluują zatem w „Miary Uwagi”, czyli przesuwają akcent ku refleksji nad naturą podmiotu i cechami ludzkiej osobowości. Sytuacja taka wymaga odwołania się artystów do szerokiego wachlarza wiedzy ale także do zdolności

osobistego doświadczenia miejsca i historii. Programowanie działań w placówce kultury i sztuki przywołuje zarazem konieczność przyjrzenia się społecznym koncepcjom planowania, cybernetyki społecznej i szeregowi uwarunkowań natury technologicznej. Ekspansja technologi i sztucznej inteligencji nie pozostanie bez wpływu na rozwijanie strategii artystycznych i instytucjonalnych. Osobiste zaangażowanie uczestników wystawy w proces jej realizacji uwypuklać może zatem zmysłowy pierwiastek aktywności ludzkiej i jest niezbędnym elementem procesu artystycznego. Poprzez ten proces możliwe staje się wkraczanie w skonsolidowaną strukturę społecznych odniesień. Energia życiowa transponowana jest poprzez świadome akty uwagi w wymiar obiektywnej rzeczywistości społecznej. Rolą estetyki może być podjęcie strategi interwencji wobec zhierarchizowanej struktury wymiany i przepływu kapitału społecznego i finansowego. MIARY_i_WAGI - MIARY_i_U_WAGI - MIARY_UWAGI

(Elementem wystawy są prace powstałe w ramach warsztatów przeprowadzonych w kwietniu i maju w ICS z udziałem Studentów Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych oraz Sztuka w Przestrzeni Publicznej na Wydziale Malarstwa a także praktyk studentów wydziału MINoS w ASP w Gdańsku.), pt: MIARY_U_WAGI – NOWA OSOWA_ZOMBIFIED

Wystawę dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.

Organizuje: Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc we współpracy z Instytutem Cybernetyki Sztuki i Instytutem Kultury Miejskiej. 
Partnerzy: ASP Gdańsk, Galeria Spiż 7;

Międzynarodowa wystawa sztuki współczesnej pt: MIARY_U_WAGI