Aktualności

Obrona:
Agnieszka Jacobson-Cielecka

2017-11-10
publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Dziekan i Rada Wydziału Architektury i Wzornictwa  Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych

mgr Agnieszki Jacobson-Cieleckiej
nt. „Analiza typologii projektowych w obszarze krajów basenu Morza Bałtyckiego”.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 20 listopada 2017 r. o godz. 13:00  w Baszcie  na posiedzeniu Rady Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przy ul. Targ Węglowy 6. 
 

Promotor: prof. Sławomir Fijałkowski – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzenci: prof. Czesława Frejlich – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
prof. dr hab. Michał Stefanowski – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Sekcji Organizacji Kształcenia pok. 109 w Gmachu Wielkiej Zbrojowni przy ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk oraz na stronie internetowej www.asp.gda.pl.

Obrona:
Agnieszka Jacobson-Cielecka