Aktualności

Obrona: Barbara Linowiecka

2017-10-12
Barbara Linowiecka

Dziekan i Rada Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych

 

mgr Barbary Linowieckiej

nt. „Tożsamość miejsca jako czynnik indywidualizacji w projektowaniu wnętrz pozamiejskich obiektów hotelowych”.

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 16 października 2017 r. o godz. 12:00  w Baszcie na posiedzeniu Rady Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przy ul. Targ Węglowy 6.

Promotor: dr hab. Maciej Świtała, prof. ASP – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Recenzenci: dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska, prof. ASP – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Sekcji Organizacji Kształcenia pok. 109 w Gmachu Wielkiej Zbrojowni przy ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk oraz na stronie internetowej www.asp.gda.pl.