Aktualności

Obrona:
mgr Iwony Cały

2017-12-21
Iwona Cały

Dziekan i Rada Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych

mgr Iwony Cały
nt. „W objęciach miasta. Architektura jako emanacja bliskości.”

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się dnia 22 stycznia 2018 r. o godz. 12:00 w Baszcie na posiedzeniu Rady Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przy ul. Targ Węglowy 6. 

Promotor: dr hab. Jacek Dominiczak, prof. ASP – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Recenzenci: dr hab. Joanna Kubicz, prof. ASP – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
prof. Andrzej Wielgosz – Artystyczny w Poznaniu

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Sekcji Organizacji Kształcenia pok. 109 w Gmachu Wielkiej Zbrojowni przy ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk