Aktualności

Podpisanie umowy z MKiDN dotyczącej sfinansowania kosztów niekwalifikowanych (VAT)

2017-12-22
Zadaszenie patio w celu stworzenia unikalnej przestrzeni kulturalnej

 

22 grudnia 2017 r. Uczelnia podpisała z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy dotyczące udzielania dotacji celowych na sfinansowanie w projekcie „Zadaszenie patio w celu stworzenia unikalnej przestrzeni kulturalnej” realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1008/16-00
z dnia 07.04.2017 r. :

  • kosztów niekwalifikowanego podatku VAT niemożliwego do odzyskania dot. wydatków bieżących  – umowa nr 36/PE/POIiŚ VIII oś/2017.  Wartość umowy: 8 159,66 zł.  
    Wydatki bieżące w projekcie stanowią:  działa informacyjne i promocyjne, zarządzenia projektem - wydatki osobowe oraz koszty opracowania studium wykonalności i analizy popytu.

 

  • kosztów niekwalifikowalnego podatku VAT niemożliwego do odzyskania dot. wydatków inwestycyjnych oraz na wydatki niekwalifikowalne netto z tytułu zwiększenia wartości robót budowlanych  – umowa nr 35/PE/POIiŚ VIII oś/2017. Wartość umowy: 1 698 991,75 zł. Wydatki inwestycyjne w projekcie stanowią: roboty budowlane w tym instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne, sprzęt i wyposażanie oraz sprawowanie nadzorów budowalnych nad realizowana inwestycją.

 

Łączna wartość podpisanych umów wyniosła: 1 780 588,31 zł

 

Węcej informacji o projekcie: http://asp.gda.pl/pl/zadaszenie_patio_asp

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podpisanie umowy z MKiDN dotyczącej sfinansowania kosztów niekwalifikowanych (VAT)