Aktualności

prof. Zbigniew Parandowski
(1929-2017)

2017-05-05
prof. Zbigniew Parandowski

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 maja 2017 roku zmarł zasłużony pracownik Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, wychowawca wielu pokoleń studentów Wydziału

prof. Zbigniew Parandowski
(1929-2017)

Rektor dr hab. Krzysztof Polkowski
oraz społeczność Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 

Urodzony 2 listopada 1929 r., architekt, pedagog, ilustrator. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w latach 1949-55. Dyplom uzyskał w 1955 r. Odbył także studia na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie w latach 1954–1955. W 1960 r. uzyskał stypendium Polish Institute of Arts and Sciences in America – na studia we Francji, w 1970 stypendium Fondazione Giorgio Cini w Wenecji. W latach 1961, 67-68, 70-71, 74 odbył staż zawodowy we Francji. W PWSSP w Gdańsku pracował od 1976 r. na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa do roku akademickiego 2002/2003. Od 1978/79- 2002 r. kierował Katedrą Projektowania Architektury. Prowadził I Pracownię Projektowania Wnętrz, od 1981 prowadził IV, a od 1983 III Pracownię Projektowania Wnętrz. Tytuł docenta uzyskał w 1984 r. Od roku 1989 był profesorem nadzwyczajnym, a w 1994 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Profesor wykształcił liczne grono architektów pedagogów, asystentów, którzy poszli w Jego ślady projektując i ucząc, byli to: prof. Hubert Smużyński, prof. Krystyna Brandowska, dr Grażyna Kilarska, dr hab. Beata Szymańska, dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz, dr Tomasz Zmyślony, a także architektów zatrudnionych w innych pracowniach: dr Arkadiusz Staniszewski, dr hab. Maciej Świtała, Marek Brzeziński, Grzegorz Ronczewski i inni.
prof. Zbigniew Parandowski
(1929-2017)