Aktualności

Promocja monografii
Mariusza Kulpy

2017-02-03
promocja monografii

 

Serdecznie zapraszamy na promocję wydawnictwa, która odbędzie się 17 lutego 2017 r. o godz. 18.00 w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku przy ulicy Korzennej 33/35.

Publikacja, dotycząca działalności twórczej i dydaktycznej profesora Mariusza Kulpy, jest koleją monografią, wydawaną przez Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku, poświęconą wybitnym rzeźbiarzom – pedagogom z nim związanym.

Bogaty materiał ikonograficzny dokumentuje dzieła artysty z okresu gdańskiego (1975 – 2016), do których należą rysunek, grafika, fotografia, mała forma rzeźbiarska, relief, rzeźba, instalacje, rzeźba w przestrzeni publicznej, w tym realizacje pomnikowe, oraz utwory poetyckie. Tekst przewodni profesora Kulpy, poszerzony o wywiad przeprowadzonego przez Magdalenę Schmidt-Górę, to nie tylko biogram artysty i pedagoga, ale bardzo wnikliwe rozważania na temat źródeł jego sztuki, procesu twórczego, warsztatu, poetyckiego postrzegania świata.

Autorami opracowań naukowych twórczości Mariusza Kulpy publikowanych w formie tekstów krytycznych są: dr. Zofia Watrak, prof. Kazimierz Nowosielski, prof. Edward Sitek, prof. Antoni Szoska, dr Adam Pawlak, Jacek Kotlica. Opracowanie graficzne wydawnictwa – prof. Jacek Zdybel, redaktor naukowy – dr hab. Magdalena Schmidt-Góra.

 

Promocja monografii
Mariusza Kulpy