Aktualności

Publikacja Bom dia São Tomé

2017-07-19
Anita Wasik

Piotr Stańczyk
Anita Wasik

Bom dia São Tomé. Saotomejskie malarstwo reklamowe – analiza dyskursu wizualnego to naukowa książka, która swym stylem ciąży ku reportażowi. Autorzy (Piotr Stańczyk z Uniwersytetu Gdańskiego i Anita Wasik z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku) swą uwagę kierują w stronę saotomejskiej ikonosfery reklamowej i dokonują jej szczegółowej analizy, osadzając w szerokim kontekście społeczno-historycznym wyspy Świętego Tomasza. Jeden z recenzentów naukowych, prof. dr hab. Zbyszko Melosik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) pisze, że: „(...) jest to książka piękna – zarówno w swojej warstwie narracyjnej, jak wizualnej. W trakcie lektury spotkała mnie nadzwyczajna przyjemność kontaktu – ze słowem i obrazem. Jest przygotowana znakomicie – pod każdym względem. Stanowi niezwykle „detaliczną” a jednocześnie wielokontekstową, trzyjęzyczną rekonstrukcję niezwykłego (z perspektywy europejskiego umysłu) przypadku: saotomejskiego ma-larstwa reklamowego”.

Rozprawa naukowa – pobierz

Publikacja Bom dia São Tomé