Aktualności

Rozmowy filozoficzne - „Filozofia dziś o wczoraj"

2018-02-28
Rozmowy filozoficzne

 

Termin: 16.03.2018 (piątek), godz. 18:00
Miejsce: Akademia Sztuk Pięknych, Audytorium 117


Zapraszamy na niedrętwe mowy, ale na dynamiczne, filozoficzne rozmowy, wszystkich tych, których obchodzi ich własny los… 

Temat trzeciego spotkania: „Filozofia dziś o wczoraj. Husserl, Heidegger, Levinas”. 

Zbliżająca się wiosna skłania do refleksji na temat nieuchronnych zmian, jakie istotnie charakteryzują kondycję człowieka, jego bycie w świecie. Niewątpliwe są również zmagania istoty ludzkiej z błędami, bólem i traumą podczas jego wędrówki przez życie... 

Jednym z kluczowych celów cyklu spotkań: „Rozmowy filozoficzne" jest zorientowanie ich uczestników w spektrum odpowiedzi na nurtujące człowieka od wieków pytania. 

Filozofia zawsze stawała wobec tego typu konfrontacji, próbując wskazać na ważność wymiarów, pozwalających pomóc człowiekowi w stawieniu czoła sytuacjom kryzysowym. Na marcowym spotkaniu spróbujemy przedstawić obecne w tradycji europejskiej współczesne propozycje, zwracające uwagę na wymiary: poznawczych możliwości człowieka (epistemologiczny), na nowo rozpoznanego bytu (ontologiczny), czy też oparty na niezwrotnej relacji twarzą w twarz z Innym (etyczny). 

Zapraszamy do medytacyjnych rozmów w poszukiwaniu własnych rozstrzygnięć... W sprawie tematów następnego spotkania, jak dotąd, otwarci jesteśmy na sugestie płynące od uczestników spotkania.

Prowadzenie: dr hab. Aleksandra Pawliszyn, prof ASP oraz dr Robert Dolewski.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/613710148972815/
 

Rozmowy filozoficzne - „Filozofia dziś o wczoraj"