Aktualności

Design w przestrzeni społecznej
- trwa nabór na semestr letni 2017/18

2017-07-19
Design w przestrzeni społecznej

DESIGN W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ to wspólna propozycja Akademii Sztuk Pięknych w GdańskuUniwersytetu Gdańskiego dla osób zainteresowanych twórczym projektowaniem. Studia stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w dziedzinie analizowania i prognozowania trendów, kreowania przestrzeni, przedmiotów, usług oraz interakcji w kontekście obecnie zachodzących zmian społecznych i kulturowych. Unikatowa oferta edukacyjna została przygotowana w oparciu o współpracę zespołu naukowców i praktyków zajmujących się opiniotwórczym oddziaływaniem designu oraz wpływem procesów społecznych na współczesną kulturę.

Interdyscyplinarne studia, łączące elementy wiedzy humanistycznej, nauki społeczne oraz sztuki projektowe obejmują łącznie 360 godzin dydaktycznych i trwają 3 semestry w trybie niestacjonarnym. Ich adresatem są osoby, których zainteresowania, dotychczasowa praktyka lub plany zawodowe związane są z szeroko rozumianym designem, potrzebą zdobycia umiejętności rozpoznawania oraz analizy zjawisk oddziałujących na naszą wyobraźnię i przestrzeń społeczną.

Zapraszamy szczególnie absolwentów studiów artystycznych, humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, ale także architektów, menadżerów, kadrę zarządzającą procesem zmian w obszarze biznesu, administracji publicznej, w organizacjach „czwartego sektora”, dziennikarzy, a także projektantów pragnących poszerzyć swoje kompetencje.

Poszczególne moduły kształcenia obejmują wiedzę o trendach społecznych (25%), wprowadzają w historię i teorię współczesnej kultury wizualnej (25%) oraz zapewniają umiejętności pozwalające na projektowe interpretacje zdobytych doświadczeń w przemysłach kreatywnych (50%).

Szczegółowy program studiów wraz z zestawieniem przedmiotów, ilością godzin i punktów ECTS skonstruowany został z intencją współuczestnictwa słuchaczy w zaawansowanych procesach badawczych, naukowych i wdrożeniowych, a także udziału w cyklicznych seminariach, na które zapraszani będą wybitni specjaliści ze świata sztuki, nauk społecznych i kultury wizualnej.

 


Uczestnicy dowiedzą się jak:

 • wykorzystać wiedzę naukową do systematyzowania i analizowania założeń projektowych
 • analizować trendy społeczne wpływające na zmianę stylów życia
 • formułować krytyczne opinie w oparciu o naukową analizę zjawisk
 • werbalizować spostrzeżenia w krótkiej i komunikatywnej formie
 • kompetentnie dyskutować o zmianach we współczesnej kulturze, społeczeństwie, przestrzeni miejskiej etc.
 • aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu rzeczywistości społecznej


Absolwenci opanują umiejętności w zakresie:

 • podstaw obsługi programów komputerowych, niezbędnych w projektowaniu (CAD/CAM)
 • wybranych aspektów projektowania przestrzeni (cultural landscape / environmental structures)
 • wybranych aspektów projektowania przedmiotu (product design / experimental design)
 • projektowania doświadczenia (UX – user experience / CX - customer experience)
 • opracowywania kompleksowych strategii projektowych
 • kreatywnej pracy w interdyscyplinarnych zespołach (design thinking)

 

W jaki sposób można wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności:

W aktywności zawodowej w obszarze szeroko rozumianego designu – zarówno na poziomie operacyjnym, decyzyjnym i biznesowym, a także we wszelkich działaniach eksperckich i profesjonalnych, których elementem jest obserwacja lub opis procesów społecznych, wpływających na model uczestnictwa w kulturze.


Wykładowcy:

Kadrę dydaktyczną tworzą renomowani wykładowcy Wydziału Architektury i Wzornictwa, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Wydziału Historycznego i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a także zaproszeni eksperci zewnętrzni, visiting professors oraz specjaliści z wybranych dziedzin.


Gdzie:

Zajęcia odbywać się będą w obrębie atrakcyjnej architektury historycznego centrum Gdańska: w Wielkiej Zbrojowni / Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Targ Węglowy 6) oraz w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bielańska 5), przewidziane są także badania terenowe, wizyty w instytucjach oraz wyjazdy studyjne.


Kiedy:

Studia rozpoczynają się 17.02.2018 w cyklu sobotnio-niedzielnych zjazdów dwa razy w miesiącu.


Jak:

Zajęcia mają charakter: wykładów konwersatoryjnych, seminariów, prac badawczych realizowanych w interdyscyplinarnych zespołach, praktycznych zadań artystycznych, projektowych i wdrożeniowych, prezentacji oraz dokumentacji działań twórczych

Ze względu na unikatowy charakter studiów i konieczność zagwarantowania ich wysokiej jakości, grupa studencka liczyć będzie maksymalnie 30 osób.

 

Szczegółowe informacje – http://asp.gda.pl/pl/R_2017_18_studia_podyplomowe

 

Prace wykorzystane na banerze:

Izabela Włodarczak, ASP Gdańsk / Design Eksperymentalny
warzywo nutrigenomiczne projekt spekulatywne zrealizowany w ramach badań nt.: Future of Food (we współpracy z infuture hatalska foresight institute i Tesco Polska)
 
Prace wykorzystane na banerze:
Projekt dyplomowy Agaty Ruchlewicz-Dzianach  "Nowy habitat dla współczesnego nomada"
 
Design w przestrzeni społecznej
- trwa nabór na semestr letni 2017/18