Aktualności

Sympozjum naukowe
pt. „Drukowane piękno”

2017-09-01
Sympozjum naukowe

 

16.10.2017, godz. 9:00

PAN Biblioteka Gdańsk

ul. Wałowa 15, Gdańsk

www.bgpan.gda.pl

Sympozjum naukowe pt. „Drukowane piękno” ma za zadanie przedstawić dwa tematy - sztukę typograficzną oraz sztukę rytowniczą w ujęciu współczesnym i historycznym. Przedmiotem wystąpień będą zagadnienia związane z drukiem, książką, grafiką książkową, z artystyczną stroną materiałów bibliotecznych, w odniesieniu do różnorodnych obiektów. Konferencja ma połączyć dwie instytucje: PAN Bibliotekę Gdańską i Akademię Sztuk Pięknych - Wydział Grafiki, obchodzący w 2017 roku 10-lecie samodzielnego istnienia, w dążeniu do ujęcia zagadnień związanych z  drukiem i książką w jak najszerszym aspekcie, z uwzględnieniem zarówno szkoły historycznej  jak i współczesnej w tej dziedzinie. 
 
 
Referaty zgłoszone na konferencję noszą następujące tytuły:  
Migracje tematów - migracje płyt XVII-XX w.
Szkoły artystyczne, zakłady litograficzne w Gdańsku w XIX w.
Wzbogacanie XIX-wiecznej grafiki o nowe środki wyrazu.
Pierwszy gdański podręcznik sztuki typograficznej Paula Patera.
Graficzne wyposażenie druków XV wieku.
Język propagandy w afiszu i plakacie.
Raster - szara eminencja druku.
Rola tradycji we współczesnej typografii.
Od czerni do koloru.
Subiektywny przegląd współczesnej twórczości artystycznej w litografii.
Wizualna walka w imię idei.
Współczesne oblicze fraktury.
 
Sympozjum ma upowszechnić i spopularyzować wiedzę na powyższe tematy, a zarazem ma spełnić rolę kulturotwórczą. Jest otwarte dla wszystkich, choć skierowane głównie do badaczy kultury i historii książki w Gdańsku i do artystów, do ludzi sztuki i rzemiosła artystycznego. Spotkanie ma naświetlić problematykę książki i innych publikacji z zakresu  grafiki i kartografii,   postrzeganych w kategoriach „drukowanego piękna”. Szczególny nacisk położony zostanie na analizę strony artystycznej druku i to zarówno w perspektywie dawnej jak i dzisiejszej. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z  ważnymi i różnorodnymi zbiorami Biblioteki Gdańskiej ilustrującymi temat sympozjum. To szczególna okazja, by prześledzić rozwój sztuki typograficznej poczynając od druków XV-wiecznych po współczesne. Spotkanie przyczyni się do upowszechnienia wiedzy bibliologicznej, ukaże zasadność pojęcia „sztuka książki”, wreszcie pokaże jak szeroki jest krąg pracowników książki i w jak wielu aspektach jest ona przedmiotem badań. Tematyka sympozjum nawiązuje do zainteresowań bibliofilskich, do tworzenia kultury książki, do funkcjonowania książki zarówno jako źródła wiedzy jak i źródła piękna. Książka jako przedmiot sztuki i książka jako źródło wiedzy. Pierwiastek naukowy przenika się tu z pierwiastkiem kulturowym, oba znajdują odbicie w doborze tematów poszczególnych referatów.   
 
 
Harmonogram – pobierz
 
 
Sympozjum naukowe
pt. „Drukowane piękno”