Aktualności

Two Generations / Two Approaches //

2018-09-27
Galeria ASP

Wernisaż: 3.10.2018, godz. 18:00
wystawa czynna: 3–15.10.2018
Miejsce: Galeria Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku, Dom Angielski, ul. Chlebnicka 13/16.

 

Dziekan Wydziału Grafiki prof. Sławomir Witkowski zaprasza na wystawę grafiki serbskiej. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu twórczość artystów z Belgradzkiego Uniwersytetu Sztuki. Wystawa jest elementem wymiany wystaw między Uczelnią Serbską, a Gdańską ASP.

Dimitrije Pecić urodził się w 1961 r. W Serbii. Uzyskał dyplom licencjata w zakresie malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych w Belgradzie w 1986 r., Tytuł magistra w/nbsp1989 r. I stopień doktora sztuk pięknych w 2017 r. Jest członkiem Stowarzyszenia Artyści Serbii (ULUS). Jest profesorem zwyczajnym Wydziału Sztuk Pięknych w Belgradzie, gdzie uczy rysunku i malarstwa. W latach 2012-2014 był dyrektorem Wydziału Grafiki i Badań Wizualnych Wydziału. W 2014 r. Został wybrany dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych w Belgradzie.
NIKOLA VELICKI urodził się w Niš w 1983 roku w Serbii. Uzyskał dyplom licencjata w zakresie grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych w Belgradzie w 2008 roku oraz tytuł doktora sztuk pięknych w 2017 roku. Jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Plastyków w Serbii (ULUS). Jego profesjonalna biografia obejmuje 11 wystaw indywidualnych, liczne pokazy grupowe w Serbii i za granicą, trzy krajowe nagrody i udział w różnych konferencjach i warsztatach artystycznych. Nikola Velicki obecnie pracuje na Wydziale Sztuk Pięknych w Belgradzie jako asystent dydaktyczny.


Dimitrije Pecić
Dimitrije Pecić was born in Serbia in 1961. He obtained a BA degree in painting from the Faculty of Fine Arts in Belgrade in 1986, an MA degree in 1989 and PhD degree in Fine Arts in 2017. He is a member of the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS). He is a full professor at the Faculty of Fine Arts in Belgrade, where he teaches drawing and painting. From 2012 to 2014 he was the director of the Faculty’s Center for Graphic Art and Visual Research. In 2014 he was elected Dean of the Faculty of Fine Arts, Belgrade.

He has exhibited his works in more than 30 solo exhibitions and in numerous group exhibitions in Serbia and abroad, most recently in the following:

The International Print Triennial, Krakow (Poland), 2009, 2012, 2015, 2018
Premio de Grabado Maximo Ramos, Centro Torrente Ballester, Ferol (Spain), 2011
The International Print and Drawing Exhibition Bangkok Triennale (Thailand), 2011, 2014
Hochdruck Leipzig (Germany), 2011, 2012, 2015
Mokuhanga, Kyoto (Japan), 2011
The Belgrade Print Triennial, (Serbia), 2011, 2014, 2017
The International Biennial of Contemporary Prints, Liège (Belgium), 2011
The International Biennial Print Exhibition, Taiwan, 2012, 2016, 2018
Contemporary Serbian Printmaking, Vienna, Austria, 2012
XL Premio Internacional de Arte Grafico „Carmen Arozena 2012“, Espana
Guanlan Print Biennial, China, 2013, 2015
Small size Print Biennial Lodz, Poland, 2014
Lingshi Print Biennial, China, 2014
Dajiang&Guanlan, First International Invitational Exhibition, China, 2014
Splitgraphic International Print Biennial, Split, Kroatia, 2015
The First International Academic Printmaking Alliance Invitational Exhibition, Taimiao, The Imperial Ancestral Temple Gallery, The Forbidden City, Beijing, China, 2016
International Print Biennial Lodz, Poland, 2016, 2018

 

He has participated in international printmaking workshops in Urbino, Belgrade, Leipzig, Xi'an and Guanlan (China).

He has received several awards for his prints and drawings in Serbia and abroad.


Nikola Velicki was born in Niš, Serbia in 1983. He obtained a BA degree in printmaking from the Faculty of Fine Arts in Belgrade in 2008 and  a PhD degree in Fine Arts in 2017. He is a member of the Association of Fine Artists of Serbia (ULUS). His professional biography includes 11 solo exhibitions, numerous group shows held in Serbia and abroad, three national awards and participation in various art conferences and workshops. Nikola Velicki currently works at the Faculty of Fine Arts in Belgrade as a teaching assistant.

 

Two Generations / Two Approaches //