ISBN

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN jest systemem pozwalającym w sposób jednoznaczny identyfikować każdą formę wydawnictwa zwartego opublikowanego przez wydawcę. W Polsce zasady ISBN reguluje norma PN-ISO 2108:2006.

Szczegółowa instrukcja definiująca zasady przydzielania numerów ISBN znajduje się pod adresem:
www.bn.org.pl/download/document/1259577324.pdf

Wszystko o ISBN w najczęściej zadawanych pytaniach znajduje się pod adresem:
e-isbn.pl/IsbnWeb/start/poco.html

 

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku poza nazwą oficjalną używa następujących imprintów (znaków wydawcy):

  • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – Wydział Architektury i Wzornictwa
  • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – Wydział Grafiki
  • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – Wydział Malarstwa
  • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – Wydział Rzeźby i Intermediów
  • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce

 

Osobą kontaktową upoważnioną do reprezentowania Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w serwisie e-ISBN, pośredniczącą w przydzielaniu numerów ISBN i aktualizującą rekordy publikacji jest Piotr Giziński:

e-mail: piotr.gizinski@asp.gda.pl
e-mail: biblioteka@asp.gda.pl
tel. +48 58 301 28 01 w. 30

 

Podmioty ubiegające się o przydzielenie indywidualnego numeru publikacji w serwisie ISBN proszone są o wypełnienie załączonego niżej wniosku o nadanie numeru ISBN: