EO

Wydawcy zobowiązani są przekazywać uprawnionym podmiotom egzemplarze obowiązkowe każdej publikacji wydanej w granicach Polski. Spełniając ustawowy obowiązek Biblioteka ASP pośredniczy w wysyłce egzemplarzy obowiązkowych wydawnictw własnych do uprawnionych podmiotów.

Dokumentowanie działalności wydawniczej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i obowiązek dystrybucji egzemplarzy obowiązkowych reguluje Zarządzenie Rektora.

Wydawcy zobligowani są ponadto do wysyłania egzemplarzy obowiązkowych, których forma jest wyłącznie elektroniczna. Osobą odpowiedzialną za dystrybucję elektronicznych publikacji Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku do Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej jest Mariusz Wrona:

e-mail: mariusz.wrona@asp.gda.pl
e-mail: biblioteka@asp.gda.pl
tel. +48 58 301 28 01 w. 35