Godziny pracy

Biblioteka udostępnia zbiory prezencyjnie w czytelni lub na zewnątrz w wypożyczalni w następujących godzinach:

poniedziałki, środy, piątki: 9:00-16:00
wtorki, czwartki: 9:00-16:30

Obsługa procedury antyplagiatowej: codziennie w godzinach pracy Biblioteki

Biblioteka zamknięta jest dla Czytelników we wszystkie soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy oraz w sierpniu (przerwa wakacyjna).