Trójmiejski Zespół Biblioteczny

Z inicjatywy Rady Użytkowników Trójmiejskiej Sieci Komputerowej (RU TASK) w dniu 4.09.1995 r. powołany został Trójmiejski Zespół Biblioteczny (TZB) działający jako komisja RU TASK.

Porozumienie TZB definiuje współpracę bibliotek w zakresie wspólnego wdrażania i użytkowania systemu Virtua. Tekst porozumienia dostępny jest pod adresem: tzb.pg.gda.pl/faces/pages/porozumienie.jsp

 

W skład Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego wchodzą: