Kontakt

Adres Biblioteki:

Gmach Wielkiej Zbrojowni
Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk
tel.: 58 301 28 01 w. 30
e-mail: biblioteka@asp.gda.pl

 


 

Kierownik Biblioteki:
dr Mariusz Wrona
e-mail: mariusz.wrona@asp.gda.pl
tel.: 58 301 28 01 w. 35

 

Kustosz, Zastępca Kierownika Biblioteki:
mgr Anna Polańska
e-mail: anna.polanska@asp.gda.pl

 

Specjalista ds. naukowego opracowania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych:
mgr Piotr Giziński
e-mail: piotr.gizinski@asp.gda.pl
tel.: 58 301 28 16 w. 39

 

Specjalista ds. zarządzania zasobami cyfrowymi:
mgr Monika Scharmach
e-mail: monika.scharmach@asp.gda.pl

 

Młodszy bibliotekarz:
Patrycja Kołodziejska 

 

Młodszy bibliotekarz:
mgr Paulina Szymańska
e-mail: paulina.szymanska@asp.gda.pl

 

Starszy technik:
Iwona Kowalska
e-mail: iwona.kowalska@asp.gda.pl