Prawo autorskie w praktyce Biblioteki

Współczesna eksploatacja utworów, korespondująca z rozwojem techniki cyfrowej i Internetu, poza konsekwencjami pozytywnymi – nierzadko umożliwieniem, a na pewno poszerzeniem możliwości dostępu do dzieł, niesie ze sobą ryzyko częstszego niż dotychczas naruszania praw autorskich i praw pokrewnych. Do najcięższych naruszeń należy kradzież autorstwa (przypisanie sobie autorstwa), wykorzystanie dzieła bez zgody twórcy (twórców) oraz manipulowanie treścią utworów.

Z uwagi, że w swojej codziennej praktyce Biblioteka użycza egzemplarze utworów, które objęte są ochroną prawną (osobistą i majątkową – tj. takie do których majątkowe prawa autorskie nie wygasły), dokładamy wszelkich starań, aby nasi Czytelnicy nie naruszali praw twórców i nie przekraczali tzw. dozwolonego użytku chronionych utworów.

Zaglądaj tu czasem. Sukcesywnie publikować będziemy porady z zakresu prawa autorskiego. Gdy nurtuje Cię jakiś problem, prześlij do nas w mailu pytanie. Zajmiemy się nim w pierwszej kolejności.