Szkolenia

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów stacjonarnych i studentów I roku studiów niestacjonarnych odbyło się 30 września 2016 r. podczas spotkania organizacyjnego:

  • studia I stopnia, godz. 8:00,
  • studia II stopnia, jednolite studia magisterskie i studia niestacjonarne I stopnia, godz. 14:00.

Miejsce spotkania: Audytorium.