Tworzenie bibliografii

Przypisy i bibliografie redaguje się celem wskazania i identyfikacji publikacji źródłowych, z których czerpie się tworząc własny tekst. Stosowanie dobrych praktyk i dbałość o szczegóły jest pierwszym elementem oceny warsztatu autora tekstu i koresponduje z jego uczciwością naukową.

Już wkrótce katalog dobrych praktyk tworzenia przypisów i bibliografii w formie mini-poradnika.