Archiwum fotografii ASP

Ernst Haas wyróżnił niegdyś dwie grupy fotografów – tych, którzy zdjęcia robią i tych, którzy zdjęcia komponują. Ci drudzy pracują w pracowniach, dla pierwszych to świat jest pracownią. I właśnie dla nich każdy drobiazg, każda zwyczajność, może być źródłem inspiracji.

Dzieje Akademii Sztuk Pięknych opowiedziane fotografiami – sylwetki Pedagogów, siedziba, wydarzenia z życia Uczelni. Zaglądaj tu systematycznie, już wkrótce premiera pierwszych galerii związanych z początkami Szkoły. Na przekór temu, co zauważył kiedyś Ansel Adams, że dwanaście świetnych fotografii każdego roku to wspaniały plon, w bogatym archiwum fotografii dysponujemy zasobem, przy pomocy którego podejmiemy próbę opowiedzenia ponad 70-letniej historii gdańskiej Uczelni.