Galeria ASP

Sztuka wyrażona na wiele sposobów – obraz, rzeźba, ceramika, meble... Trudno wyobrazić sobie wnętrza gdańskiej ASP z gołymi, białymi ścianami, puste gabinety i puste korytarze. W miejscu, gdzie rodzi się sztuka, nigdy nie może jej zabraknąć.

Począwszy od 1982 r., wówczas z inicjatywy ówczesnego rektora - prof. Franciszka Duszeńki, poprzez działania prof. Ludmiły Ostrogórskiej (Rektora gdańskiej ASP w latach 2008-2016) wskrzeszającej idee prof. Duszeńki, po aktywności aktualnego Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – dr. hab. Krzysztofa Polkowskiego (2016-), trwają prace skutkujące utworzeniem i utrzymaniem w Małej Auli Wielkiej Zbrojowni stałej ekspozycji Dzieł Twórców związanych z Uczelnią.

Z każdym dniem kolekcja powiększa się o kolejne prace, dokumentuje etapy historii Uczelni, opowiada dzieje we właściwym sobie języku przedstawieniowym. W Galerii Akademii Sztuk Pięknych poprzez publiczne wystawienie Dzieł udaje się skutecznie połączyć promocję Uczelni  z promocją Twórców związanych z Uczelnią. Zaproszenie Rektora – dr. hab. Krzysztofa Polkowskiego, skierowane do Twórców i zachęcające do gestu przekazania Dzieła Uczelni, ma na celu kontynuowanie praktyki pozyskiwania i eksponowania Dzieł – artefaktów do historii gdańskiej ASP.

Za motto tej idei niech posłużą słowa prof. Franciszka Duszeńki, w których autor zawarł wyraz wdzięczności wszystkim tym, którzy przyczynili się do zajęcia eksponowanego miejsca przez gdańską ASP we współczesnej kulturze:

„Chcąc przybliżyć studentom oraz młodszym pokoleniom pracowników naszej Uczelni wybitnych twórców i pedagogów gdańskiej szkoły sztuk plastycznych, pragnę stworzyć na jej terenie stałą galerię dzieł tych artystów, którzy swoim talentem, indywidualnością twórczą oraz pracą pedagogiczną przyczynili się do jej istnienia, odrębnego oblicza artystycznego i poczesnego miejsca w kulturze polskiej”.

Wszystkich z Państwa, zachęconych zaproszeniem Rektora do uczestniczenia w programie promowania Uczelni i Twórców związanych z Uczelnią, proszę o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu: 58 301 28 01 w. 35 lub drogą elektroniczną pod adresem: mariusz.wrona@asp.gda.pl celem zaaranżowania spotkania, podczas którego szczegółowo omówione zostaną założenia programu i zapisy umowy, w tym Państwa prawa, nadto uzgodniony zostanie termin i sposób przekazania lub odbioru Dzieła.

W protokole zdawczo-odbiorczym uwzględnione zostaną niezbędne informacje w sposób jednoznacznie identyfikujący Twórcę oraz opis Dzieła (w tym tytuł, format, technika, fotografia) oraz uzgodniony z Twórcą model oznaczania Dzieła nazwiskiem lub pseudonimem.