Jak, co i u kogo?

Jeżeli chcesz umieścić informację na stronie internetowej:

 1. Przygotuj treść komunikatu, pamiętając o uwzględnieniu podstawowych informacji takich jak: tytuł, imię i nazwisko (twórcy/prelegenta/etc.), miejsce, adres, czas trwania, godziny otwarcia, godzina rozpoczęcia (wykładu/wernisażu/etc.). Mile widziany jest także krótki opis wydarzenia.  
 2. Przygotuj grafikę w formacie .jpg lub .png
 3. Tekst oraz grafikę prześlij na adres redakcja@asp.gda.pl

 

Jeżeli chcesz zarezerwować Audytorium:

 1. Zapoznaj się z Regulaminem rezerwacji i korzystania z Audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
 2. Sprawdź dostępność Audytorium u Koordynatora ds. aktywności warsztatowych i wykładów (aspkultura@asp.gda.pl) lub w Biurze Promocji.
 3. Wypełnij stosowny formularz ze strony internetowej (karta realizacji wydarzenia.pdf). Sprawdź czy wypełniłeś go poprawnie, konsultując się z Biurem Promocji (pok. 102).
 4. Uzyskaj akceptację Prorektora ds. kształcenia i studenckich i przynieś podpisany formularz do Biura Promocji.
 5. Realizacja.
 6. W przypadku zleceń graficznych (i innych) towarzyszących wydarzeniu nie zapomnij o wypełnieniu Karty zlecenia graficznego (lub zlecenia dla Biura Promocji).

 

Jeżeli chcesz zamówić obsługę foto/video:

 1. Wypełnij stosowny formularz ze strony internetowej (karta zlecenia dla Biura Promocji.pdf). Sprawdź czy wypełniłeś go poprawnie, konsultując się z Biurem Promocji (pok. 102).
 2. Uzyskaj akceptację Prorektora ds. kształcenia i studenckich i przynieś podpisany formularz do Biura Promocji.
 3. Realizacja

 

Jeżeli chcesz zamówić projekt graficzny:

 1. Wypełnij stosowny formularz ze strony internetowej (karta zlecenia projektu graficznego.pdf). Sprawdź czy wypełniłeś go poprawnie, konsultując się z Biurem Promocji (pok. 102).
 2. Uzyskaj akceptację Prorektora ds. kształcenia i studenckich i przynieś podpisany formularz do Biura Promocji.
 3. Prześlij w pliku MS Word niezbędne treści i materiały w terminie wskazanym w karcie do BP na adres: promocja@asp.gda.pl
 4. Realizacja
 5. Odbierz i przekaż projekt do Biblioteki ASP celem archiwizacji (w przypadku wydawnictw min. 7 egz. w nakładzie do 100 ezg., powyżej 100 - 22). Przekaż również projekt do biblioteki w formacie pdf (biblioteka@asp.gda.pl)

 

Jeżeli chcesz zamówić pieczątkę:

 1. Wypełnij Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora ASP nr 44/2010 z dnia 30.11.2010 r. (http://bip.asp.gda.pl/?app=zarzadzenia&nid=97&y=2010&which=Rektora) i przekaż go do Działu Administracyjno-Gospodarczego (pokój A16).
 2. Realizacja
 3. Odbierz zamówienie

 

Jeżeli chcesz zamówić wizytówkę:

 1. Wypełnij stosowny formularz ze strony internetowej (karta zlecenia projektu graficznego.pdf). Sprawdź czy wypełniłeś go poprawnie, konsultując się z Biurem Promocji (pok. 102).
 2. Uzyskaj akceptację Prorektora ds. kształcenia i studenckich.
 3. Prześlij w pliku MS Word niezbędne treści i materiały w terminie wskazanym w karcie do BP na adres: promocja@asp.gda.pl
 4. Realizacja

 

Pozostałe zlecenia dla Biura Promocji:

 1. Wypełnij stosowny formularz ze strony internetowej (karta zlecenia dla Biura Promocji.pdf). Sprawdź czy wypełniłeś go poprawnie, konsultując się z Biurem Promocji (pok. 102).
 2. Uzyskaj akceptację Prorektora ds. kształcenia i studenckich.
 3. Realizacja.

 

Jeżeli chcesz wypożyczyć sprzęt multimedialny:

 1. Wypełnij stosowny formularz ze strony internetowej (wniosek o wypożyczenie sprzętu.pdf) Sprawdź czy wypełniłeś go poprawnie, konsultując się z Biurem Promocji (pok. 102).
 2. Uzyskaj akceptację Biura Promocji. 
 3. Odbierz sprzęt w Ośrodku Informatycznym oddając wniosek o wypożyczenie sprzętu.
 4. Jeśli chcesz przesunąć datę oddania sprzętu uzyskaj zgodę Biura Promocji.
 5. Zwróć sprzęt i odbierz podpisany wniosek z Ośrodka Informatycznego najpóźniej w ostatnim dniu jaki wpisałeś na wniosku, w przeciwnym razie sprzęt może zostać zdemontowany przez upoważnione do tego osoby. 
 6. Przekaż kartę wypożyczenia sprzętu do Działu Promocji.
 7. W ciągu 10 dni roboczych sprzęt zostanie sprawdzony pod kątem awarii lub uszkodzeń niemożliwych do stwierdzenia przy oględzinach stanu wizualnego.

 

Jak postępować z mediami w ASP w Gdańsku?

Jako instytucja państwowa chcemy i jesteśmy zobligowani do udzielania informacji na temat naszej działalności wszelkim zainteresowanym. Jednocześnie pragniemy, aby obecność ASP w mediach przyczyniała się do budowania spójnego wizerunku uczelni. W związku z tym przygotowaliśmy krótką instrukcję, która usprawni kontakty pracowników uczelni z dziennikarzami.

 • pracownicy ASP – zarówno wykładowcy, jak i pracownicy administracji – mają swobodę w utrzymywaniu kontaktów z przedstawicielami mediów o ile dotyczy to pola ich zainteresowań i pracy zawodowej.
 • sprawy przekraczające kompetencje danego pracownika powinny być przekazywane do Biura Promocji, które będzie koordynować dalsze działania.
 • wszelkie kontakty z przedstawicielami mediów dotyczące uczelni, powinny być zgłaszane bezpośrednio do Biura Promocji. Należy podać datę, godzinę oraz cel wizyty, a także nazwę medium (stacji telewizyjnej, rozgłośni radiowej, gazety, czasopisma, portalu itd.). Umożliwi to śledzenie dalszych losów publikacji i podejmowanie niezbędnych działań.