Kontakt

Biuro Promocji:


pok. 102
Targ Węglowy 6
80-836 Gdańsk
tel.: 58 301 28 01 w. 32
mail: promocja@asp.gda.pl

Godziny wewnętrzne:
wtorek, środa, piątek
11:00–13:00

 

Zespół Biura Promocji:
 

Główny specjalista ds. wystawienniczych i promocji
mgr Anna Tanaev
anna.tanaev@asp.gda.pl

 

Specjalista ds. Mediów Społecznościowych
mgr Halina Malijewska
halina.malijewska@asp.gda.pl

 

Specjalista ds. oferty kulturalnej (Patio)
Karolina Pochwatka
karolina.pochwatka@asp.gda.pl

 

Webmaster
mgr Marzena Świniarska
marzena.swiniarska@asp.gda.pl
 

Studio graficzne:

mgr Piotr Paluch
studio@asp.gda.pl

Stefan Stefaniszyn
studio@asp.gda.pl