Prace dyplomowe

Prace dyplomowe licencjackie i magisterskie oraz prace doktorskie i habilitacyjne udostępnia się wyłącznie w czytelni po wypełnieniu formatki wklejonej w oprawę pracy. Bezwarunkowo należy podać imię, nazwisko, datę oraz cel wykorzystania pracy.