Udostępnianie zbiorów

Czytelnia Biblioteki ASP jest ogólnodostępna dla każdego zainteresowanego jej zbiorami.

Dokumentem uprawniającym do wypożyczenia na zewnątrz jest karta biblioteczna i aktywne konto w systemie Virtua.

Szczegółowe zasady udostępnia zbiorów oraz zasady korzystania z czytelni i wypożyczalni znajdują się w Regulaminie Biblioteki.