Urgent help

Wypożyczenia krótkoterminowe są odpowiedzią Biblioteki skierowaną do Czytelników związanych z Akademią Sztuk Pięknych znajdujących się w sytuacjach awaryjnych. Dotyczą materiałów bibliotecznych z założenia nieudostępnianych na zewnątrz i pozostających wyłącznie dostępnymi w czytelni.

Każdorazowo zgodę oraz warunki wypożyczenia krótkoterminowego ustala Kierownik Biblioteki, przy czym przyjmuje się, że wypożyczyć można maksymalnie dwa tytuły w ostatniej godzinie pracy Biblioteki danego dnia, a zwrot materiałów następuje następnego dnia roboczego, nie później niż do godz. 10:00.