Zapisy

Przy rejestracji osoba, która zamierza korzystać ze zbiorów Biblioteki, zobowiązana jest podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz serię i numer dokumentu tożsamości oraz okazać legitymację studencką, dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, w celu weryfikacji prawdziwości podanych danych.