Doktoraty Honoris Causa

fangor_fot_kowalik.j

Wojciech Fangor

6 października 2015 r.

W dniu 06.10.2015 w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku o godz. 12:00 odbyła się uroczystość nadania wybitnemu polskiemu artyście Wojciechowi Fangorowi tytułu doktora honoris causa. Procedurę nadania tego zaszczytnego tytułu przeprowadził Wydział Malarstwa a Senat uczelni w dniu 22.04.2015 podjął stosowną uchwałę.

fot.: K. Kowalik

 

imageB012.jpg

Peter Greenaway

21 kwietnia 2010 r.

Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2010 r. na wniosek Rady Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa Panu Peterowi Greenawayowi za całokształt twórczości artystycznej i humanistyczną postawę życiową. Uroczystości związane z nadaniem tytułu doktora honoris causa dla Pana Petera Greenawaya odbyły się 6 października 2010 roku w Dworze Artusa w Gdańsku.

 

Prof_Padlewski 2003

prof. Włodzimierz Padlewski

3 października 2003 r.

Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 3 października 2003 r. na wniosek Rady Wydziału Architektury i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa Profesorowi Włodzimierzowi Padlewskiemu.

 

Prof_Pagowska2002.jp

prof. Teresa Pągowska

12 marca 2002 r.

Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 12 marca 2002 r. na wniosek Rady Wydziału Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa Profesor Teresie Pągowskiej.

 

Hasior_HonorisCaus19

Władysław Hasior 

14 kwietnia 1999 r.

Senat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 1999 r. na wniosek Rady Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku podjął uchwałę o nadaniu tytułu doktora honoris causa Władysławowi Hasiorowi.

 

 

Stanisław Horno-Popławski

25 kwietnia 1997 r.