Dom Studenta ASP

Informacja dotycząca składania wniosków o miejsce w akademiku na rok akademicki 2017/18

Studenci zainteresowani otrzymaniem miejsca w Domu Studenta proszeni są o składanie podań do 21 lipca 2017 w biurze DSu bądź drogą elektroniczną na adres: akademik@asp.gda.pl. w tytule proszę wpisać „Wniosek o DS” (format doc lub pdf)

Warunkiem rozpatrzenia podań jest złożenie aktualnego wniosku o miejsce w akademiku.

Kryterium, branym pod uwagę  przy rozpatrywaniu podań, jest dochód przypadający na członka rodziny.

Liczba miejsc w akademiku jest ograniczona.

 

Kierownik Domu Studenta

Magdalena Kołodziej
e-mail: akademik@asp.gda.pl
tel.: 58 301 77 24
tel.: 58 301 28 16

ul. Chlebnicka 13/16, 
80-830 Gdańsk 
tel.: 58 301 28 16

 

Pliki od pobrania: