Kalendarz Roku Akademickiego

Kalendarz roku akademickiego
2016/2017


Ważna informacja:

 

Semestr zimowy
01.10.2016–29.01.2017

 

Sesja egzaminacyjna 30.01–07.02.2017
Ostateczny termin wprowadzenia ocen semestralnych do protokołów elektronicznych 10.02.2017
Sesja poprawkowa semestru zimowego 14.02–21.02.2017
Ostateczny termin wprowadzenia ocen uzyskanych w sesji poprawkowej do protokołów elektronicznych 23.02.2017
Ostateczny termin złożenia indeksów i protokołów w Sekcji Toku Studiów 23.02.2017

 

Semestr letni (z wyłączeniem dyplomantów)
13.02–30.05.2017

 

Sesja egzaminacyjna semestru letniego 31.05–14.06.2017
Ostateczny termin wprowadzenia ocen semestralnych do protokołów elektronicznych  20.06.2016
Sesja poprawkowa semestru letniego 18.09–25.09.2017
Ostateczny termin wprowadzenia ocen uzyskanych w sesji poprawkowej do protokołów elektronicznych 27.09.2017
Ostateczny termin złożenia indeksów i protokołów w Sekcji Toku Studiów 27.09.2017

 

Semestr letni
Dyplomanci

 

Termin złożenia części pisemnej pracy dyplomowej, sprawdzonej systemem antyplagiatowym 18.05.2017
Sesja egzaminacyjna semestru dyplomowego 31.05–05.06.2017
Ostateczny termin wprowadzenia ocen semestralnych do protokołów elektronicznych 05.06.2017
Termin złożenia indeksów w Sekcji Toku Studiów 05.06.2017
Egzaminy dyplomowe 31.05–14.06.2017

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 
w roku akademickim 2016/2017

 

Przerwa świąteczna 23.12–02.01.2017
Przerwa świąteczna 14.04–18.04.2017
Przerwa świąteczna 08.02–12.02.2017
Dni wolne (świąteczne) 01.11.2016, 11.11.2016,
06.01.2017, 01.05.2017,
03.05.2017, 15.06.2017
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/17 31.10.2016, 02.05.2017